Hạt Giống Cỏ Chăn Nuôi

  1. Hạt giống cỏ Lai Sudan Super BMR
    45,000đ
    100gr/Không lông
  2. Hạt giống Cỏ voi chăn nuôi 370AQ
    30,000đ
    100gr (Hạt đỏ)